Міжнародний День Толерантності

У рамках відзначення  Міжнародного Дня Толерантності та з метою формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей, пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантних настанов усіх учасників навчально-виховного процессу, з 18 -20 листопада 2019 року  в Неліпинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів були проведені різні заходи.

Ці заходи сприяли поглибленню знань учнів про поняття «толерантність», розумінню толерантності як одного із найнеобхідніших принципів людського буття, вміння виявляти толерантність до думок, поглядів, поведінки інших людей, набуття навичок толерантної поведінки і вмінь висловлювати власну думку та власну позицію, розвитку комунікативної культури спілкування і взаєморозуміння, виховання почуттів поваги один до одного.