Хімічні властивості води

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ

 

     З усіх досліджень про воду, мене найбільше зацікавило дізнаватися про хімічні властивості води. Оскільки без води неможливе життя на планеті.

      Вода — одна із найголовніших речовин, потрібних для органічного життя. Рослини та тварини містять понад 60 % води за масою. На Землі водою покрито 70,9 % поверхні..

           Хімічні властивості

    До складу води входить гідроген і оксиген. Хімічна формула води Н2О. Молекули води дуже полярні. Тому вони можуть притягатися одна до одної своїми протилежними полюсами і з'єднуватись у агрегатиН2О)n. Внаслідок цього вода складається не тільки з простих молекул Н2Оа й агрегатів молекул (Н2О)2, (Н2О)3 і т.д.

    У хімічному відношенні вода досить активна. З багатьма речовинами вона вступає в хімічні реакції вже при звичайній температурі. З оксидами лужних і лужноземельних металів вона утворює основи.

     Я дослідила, що  вода здатна розчинювати багато речовин. З газів, як правило, добре розчиняють ті, що взаємодіють з водою NH3CO2SO3 тощо, з неорганічних речовин – електроліти  солі, кислоти, основи﴿, з органічних – такі, в молекулах яких є функціональні групи – OH, -NH2 , -COOH тощо.

          Оксиди лужних металів утворюють гідрати цих оксидів – гідроксиди металів, які є лугами:


            
  Na2O + H2O = 2NaOH + Q

                CaO + H2O = CaOH﴿2 + Q

           Майже всі кислотні оксиди утворюють гідрати:

                 P2O5 + H2O = 2HPO2

                 N2O5 + H2O = 2HNO3

Деякі метали також реагують з водою

      2Na + 2Н2О = 2NaOH + Н2  ↑

 Вода бере  участь у фотосинтезі:

   6n CO2 + 5nH2O= C6H10O5﴿n + 6nO2)

       Отже, у ході дослідження я  зробила висновок, що вода є добрим розчинником і часто згадується як універсальний розчинник.

       Речовини, які розчиняють у воді, наприклад, солі, цукор, кислоти, луги та деякі гази - особливо кисень, вуглекислий газ відомі як гідрофільні (люблячі воду) речовини, а ті, що не добре змішуються з водою (наприклад, жири та олії), відомі як гідрофобні речовини.

Лендел Яна (учениця 8-А)