Педагогічна рада у Неліпинській ЗОШ І-ІІІ ст.

Сьогодні людство стоїть на порозі інформаційної цивілізації, де наукові знання й інформація подвоюються й потроюються фактично щороку. У світі лідируючі позиції займають країни, які обрали моделі інноваційного розвитку. Важливого значення в політиці цих країн набувають інвестиції в людину, її інтелектальний, творчий та інноваційний потенціали. 

У минуле відійшли часи, коли засідання педагогічної ради відбувалися за сценарієм встановленного зразка. Сьогодні школа опинилася в ситуації самовизначення: кожний навчальний заклад розробляє свою концепцію розвитку відповідно до реалізації обраної науково-методичної проблеми; упроваджує елементи сучасних технологій навчання, здійснює психологічні дослідження, розв'язує проблеми виховання відповідно до свого контенгенту тощо. А це, у свою чергу, спонукає педагогічні колективи працювати поновому. 

Педрада — це орган, що об'єднує вчителів загальною турботую про сьогоднішній і завтрашній день школи, спонукає до пошуку, творчості, створює в колективі атмосферу довіри, взаєморозуміння та поваги.

Ефективність педагогічної ради залежить від продуманої теми, вибору форм і методів проведення засідань, що є організаційним механізмом, який забезпечує високу активність учителів, учнів, батьків.

Саме тому у нашій школі важливого значення надається засіданню педрад. Нещодавно проведенно педраду на тему «Формування інноваційної компетентності і культури в учителів та використання ними інноваційних технологій у навчальному процесі».

До підготовки даного питання долучилися всі вчителі школи, жваво обговорювалося дане питання, учителі готували доповіді, презентації.