Методична робота

Методична робота в Неліпинській ЗОШ І-ІІІ ст.

    За сучасних умов розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система методичної роботи, головною метою якої є не лише надання реальної, ділової допомоги педагогічним кадрам у розвитку їх професійної майстерності, але й активізація творчого потенціалу кожного вчителя.

    І саме у зв’язку з цим чільне місце в структурі методичної роботи посідає методична рада школи, яка є професійним колективним громадським органом, що на добровільних засадах об’єднує педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення у школі на науковій основі.

    Методична рада покликана координувати зусилля різних служб, творчих педагогів, діяльність яких спрямована на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

    Методична рада Неліпинської ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор  Н.Легеза, заступники І.Лендел, М.Печунка) Свалявського району, Закарпатської області:

– розглядає, оцінює важливі пропозиції щодо розвитку школи;

– організовує роботу з розвитку професійної майстерності вчителя;

    При визначенні основних функцій методичної ради організатори методичної роботи школи виходять з мети та завдань методичної  діяльності.

1. Організаційно-педагогічна функція передбачає:

– сприяння пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;

– створення колективу однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;

– здійснення загального керівництва науково-методичною роботою;

– розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження;

– координація діяльності з питань методичної роботи з іншими структурами професійної освіти – кущовими, районним методичним кабінетом;

– проведення первинної експертизи стратегічних освітніх документів (програм, навчальних планів тощо).

2. Інструктивно-методична функція передбачає:

– інструктування та консультування педагогів з питань виконання нормативно-правових документів, організації навчально-виховного процесу;

– оперативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників школи, району, області, країни.

 

    Очолює методичну раду заступник директора з навчально-виховної роботи І.Лендел.

    Організаційну структуру методичної ради, провідні проблеми для роботи над ними визначає директор закладу освіти Н.Легеза, що є оптимізуючим чинником в організації методичної роботи і сприяє розвитку демократичних засад в управлінні школою.

    Члени методичної ради – це консультанти з питань методичного спрямування, забезпечення організації навчально-виховного процесу, роботи з батьками та громадськістю.

    Внаслідок чого в школі багато вчителів, які можуть і прагнуть знайти нестандартне рішення педагогічної проблеми, мають творчі здібності.

    Робота методичної ради дає змогу підвищити ефективність усіх форм і методів методичної роботи і в кінцевому результаті впливати на якість навчально-виховного процесу. А тому Неліпинська ЗОШ І-ІІІ ступенів сьогодні – це заклад, де здійснюється:

– особистісно орієнтований підхід у навчанні та вихованні;

– використання інноваційних технологій;

– залучення вчителів і учнів до науково-дослідницької роботи;

– формування високоінтелектуальної особистості;

– учнівське самоврядування (шкільна республіка);

– комп’ютеризація навчання;

– забезпечення психологічної служби.

    Серед напрацювань методичної ради чільне місце посідають рекомендації на допомогу вчителям з різних питань навчально-виховного процесу, що входять в план її роботи, а також звіти методичних об’єднань про пророблену роботу за звітний період.

     Одним із основних напрямків роботи кожного навчального закладу є практичні семінарські заняття заступників шкіл. Один із таких семінарів був проведений у нашій школі. Тема семінару «Впровадження нових інтерактивних форм і методів навчання для підвищення ефективності і якості засвоєння навчальних досягнень учнів». У рамках семінару були проведені відкриті уроки, позакласний захід на тему «Берегиня роду людського», а також практичне заняття із заступниками директорів шкіл.