План протидії булінгу

№ з/п

Заходи

Терміни

виконання

Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження

насильства та булінгу

1.        

Підготовка наказу «Про запобігання

булінгу (цькування) у закладі освіти»

Останній

тиждень

серпня

Директор

2.        

Підготовка наказу «Про порядок дій

персоналу при зіткненні з випадками

булінгу (цькування) в закладі освіти»

Перший

тиждень

вересня

 

Директор

3.        

Наради з різними категоріями

працівників з питань профілактики

булінгу (цькування):

·         педагогічний персонал;

·         допоміжний персонал;

·         технічний персонал.

Вересень

 

Директор

4.        

Обговорення та прийняття правил

поведінки в групах/класах,

оформлення правил у вигляді

наочного матеріалу

Вересень

 

Класні керівники,

старости класів

5.        

Організація механізмів звернення та

встановлення інформаційних

скриньок для повідомлень про

випадки булінгу (цькування)

Вересень

 

Практичний психолог,

Класні керівники

6.        

Створення (або оновлення) розділу

про профілактику булінгу (цькування)

і розміщення нормативних

документів на сайті закладу освіти

Вересень

 

Відповідальний за шкільний сайт

7.        

Підготовка брошури з нормативними

документами з профілактики булінга

(цькування) в освітньому середовищі

для педагогів

Жовтень

Заступник директора з ВР, практичний психолог

8.        

Підготовка методичних рекомендацій

для педагогів:

·         з вивчення учнівського

колективу;

·         з розпізнавання ознак

насильства різних видів щодо

дітей

Жовтень

 

Заступник директора з ВР, практичний психолог

9.        

Оформлення тематичного стенду

 

Жовтень

Педагог - організатор

10.     

Підготовка тематичних буклетів за

участю старшокласників

Листопад

 

Педагог – організатор, шкільний парламент

11.     

Перевірка інформаційної доступності

правил поведінки та нормативних

документів з профілактики булінгу

(цькування)

 

Листопад

 

Директор школи

12.     

Інформаційна акція для

старшокласників

«STOP  BULLYING!»

 

Грудень

Практичний психолог

13.     

Виступ на загальношкільних

батьківських зборах з профілактики

булінгу (цькування) в учнівському

колективі

Лютий

 

Директор, заступник директора з ВР

 

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти

14.

Проведення навчальних семінарів

для вчителів щодо запобігання

булінгу (цькування) та заходів

реагування.

 

Осінні

канікули

 

Заступник директора з ВР, практичний психолог

15.

Інструктивні наради з питань

профілактики булінгу (цькування) з

допоміжним та технічним

персоналом.

 

Листопад

 

Директор школи

16.

Тренінг для вчителів щодо

запобігання булінгу (цькування) у

закладі освіти

«Виховуй учня не стусанами, а добрими

Зимові

канікули

 

Психолог

 

17.

Співбесіда з класними керівниками

за результатами діагностики класного

колективу

 

За

результатами

кожної чверті

 

Заступник директора з ВР, практичний психолог

18.

Консультування класних керівників

психологом, соціальним педагогом з

проблемних ситуацій.

 

Впродовж

навчального

року

 

Практичний психолог

Робота з учнями

19.

Проведення тренінгів для

старшокласників з розвитку навичок

спілкування та мирного вирішення

конфліктів

Впродовж

року

 

Практичний психолог

20.

Імітаційна гра для молодших

школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе

ображають»

Жовтень

Класні керівники

21.

Тиждень толерантності

 

Листопад

 

Учнівське

самоврядування, класні

керівники

22.

Імітаційна гра для учнів середніх і

старших класів «Розкажи про

насильство»

Грудень

 

Учнівське

самоврядування, класні

керівники

23.

Конкурс плакатів проти насильства

 

Березень

 

Шкільний парламент, заступник

директора з ВР

Робота з батьками

24.

Тематичні загальношкільні батьківські

збори

Жовтень

Директор

25.

Підготовка пам'ятки для батьків про

порядок реагування та способи

повідомлення про випадки булінгу

(цькування) щодо дітей, заходи

захисту та надання допомоги дітям

Жовтень

 

Заступник директора з ВР, практичний психолог

26.

Відкриття сімейного клубу «Діти без

насильства»

Листопад

 

Практичний психолог, голова батьківського комітету

27.

Тематичні батьківські збори в класах

Грудень

Класні керівники

28.

Проведення консультацій психолога з

питань взаємин батьків з дітьми

 

Впродовж

року

Практичний психолог,

класні керівники

29.

Консультування батьків щодо захисту

прав та інтересів дітей

1 раз на

місяць

Уповноважений з прав

дитини закладу освіти

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти

30.

Самооцінка закладу освіти за

показниками безпеки,

комфортності, інклюзивності

2 рази на рік

 

Адміністрація школи,

колектив закладу

31.

Анонімне анкетування учнів 5-11-го

класів про випадки булінгу

(цькування) у школі

Грудень

Практичний психолог

32.

Анкетування батьків про безпеку в

закладі освіти

Грудень

Класні керівники

33.

Діагностика стосунків у закладі освіти.

Анкетування учнів та вчителів.

Лютий

Практичний психолог

34.

Аналіз інформації за протоколами

комісії з розгляду випадків булінгу

(цькування) в закладі освіти

 

Щомісяця

 

Директор

35.

Підготовка звіту про виконання

заходів про виконання плану заходів

з запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти (цькування)

Травень-

червень

 

Заступник директора з ВР, практичний психолог