Інформація про фінансові надходження та використання коштів 2018 рік

Всього 2018 рік               ( Послуги телефон, інтернет, ремонти, тощо)

2018 р.          Ремонт

відрядження

Комунальні послуги        КЕК 2270

Разом    заг.ф-д

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110)

Капітальний ремонт інших об'єктів (3132) субвенція

РАЗОМ капітальні видатки

Місцевий бюджет

Субвенція (державний бюджет)

2 018р.

Всього 2018р.

2 018р.

Субвенція (державний бюджет),заг.ф-д

Субвенція (державний бюджет),заг.ф-д

 

170137,98

0

 

 

6872,17

401382,08

578392,23

62900

0

62900