Інформація про фінансові надходження та використання коштів у розрізі кодів економічної класифікації видатків (грудень місяць)

Заробітна плата (2111)

Нарахування на заробітну плату (2120)

Заробітна плата (2111)

Нарахування на заробітну плату (2120)

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210)

Продукти харчування (2230)

Оплата послуг  (крім комунальних)  2240

Відрядження (2250) Місцевий бюджет

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270)

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110)

Капітальний ремонт інших об'єктів (3132) субвенція

Субвенція (державний бюджет)

Субвенція (державний бюджет)

Місцевий бюджет

Місцевий бюджет

Місцевий бюджет

Місцевий бюджет

Батьківська плата

Субвенція (державний бюджет)

Місцевий бюджет

кількість відряджень

сума

Місцевий бюджет

Місцевий бюджет

Субвенція (державний бюджет)

275594,07

63221,89

46358

9311,22

3928,38

8748,93

10677,77

 

4884,36

 

9330,45